انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مردمنگاری» ثبت شده است

۰۶
مهر

امور و موضوع های انسانشناسی و مردم شناسی (2)


مردمنگاری


فهرست موضوعات مورد مطالعه مردم شناسی در یک اجتماع ، مردم ، قوم یا گروه پس از مطالعات اوٌلیه و باصطلاح مطالعات اکتشافی ، که در این مورد « مردمنگاری » ، اولیه است ؛ حاصل می شود .

مردمنگاری شاخه ای از مردم شناسی است که به گردآوری روشمند اطلاعات و آمار در محل می پردازد .

در مردمنگاری از ابزار متعدد و متفاوت استفاده می شود که از آنجمله اند :

- نگارش توصیفی

- ترسیم

- عکاسی

- نت نگاری موسیقائی

- جمع آوری ابزار و به طورکلٌی اشیاء ( موزه ای )


  • علیرضا آیت اللهی