انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اصول انسانشناسی و مردم شناسی» ثبت شده است

۰۳
مهر


در مردم شناسی ، منظور از یک جامعه یا چنانچه متداول است « مردم » ، گروهی سازمان یافته ازافراد دارای فرهنگ مشترک ، هنجارهای مشترک ، عادات ، آداب و رسوم و سنن و ارزشهای مقبول همگان است .


منبع :

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Societe.htm

  • علیرضا آیت اللهی
۲۳
دی

( به یک تعبیر )

حوزه ها یا بخش های اصولی انسان شناسی  و مردم شناسی عبارتند از :

روشهای مردم شناسی ، معرفت شناسی ، و تاریخ این رشته

انسان شناسی خانواده و خویشاوندی

انسان شناسی سیاسی و اقتصادی

انسان شناسی زیبائی ( هنر )

مردم شناسی ، علوم عامٌه ( طبابت عامٌه ، گیاهشناسی عامٌه ، فناوری عامٌه )

انسانشناسی روانی و مردم شناسی روانشناختی

انسانشناسی زیستشناختی و جسمانی

 اصول انسانشناسی و مردم شناسی ، روشهای مردم شناسی ، فلسفه علمی انسانشناسی ، تاریخ مردم شناسی ، انسانشناسی خانواده و خویشاوندی ، انسانشناسی سیاسی و اقتصادی ، انسانشناسی هنر و موسیقی ، مردم شناسی علوم عامٌه ، انسانشناسی روانشناختی ، انسانشناسی جسمانی


  • علیرضا آیت اللهی