انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعریف مردم شناسی» ثبت شده است

۰۲
مهر


تعریف مردم شناسی


مطالعه ی مجموعه ی مشخصات هرمردم ( طایفه ) ؛ به منظور ترسیم خطوط اصلی ساختارها و تحولات جامعه های بشری .

مردم شناسی که در قرن هجدهم به وجود آمده است به شاخه های زیر تقسیم می شود :

- انسان شناسی فرهنگی

- انسان شناسی اقتصادی

- انسان شناسی سیاسی

- انسان شناسی اجتماعی


منبع :


Définitions : ethnologie - Dictionnaire de français Larousse

www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ethnologie/31415


  • علیرضا آیت اللهی
۲۳
ارديبهشت


مردم شناسی چیست ؟


مطالعه ی مجموعه ی مشخصات یک اجتماع به منظور ترسیم خطوط اساسی ساختار و تحوٌل جامعه ها .

مردم شناسی که از قرن هیجدهم میلادی تحت این عنوان مطرح شده است خود به چند شاخه اساسی تقسیم می شود :

- انسانشناسی زیستی

- انسانشناسی فرهنگی

- انسانشناسی اقتصادی

- انسانشناسی سیاسی

- انسانشناسی اجتماعی

مآ خذ :

www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ethnologie/31415


  • علیرضا آیت اللهی