انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انسانشناسی روانشناختی» ثبت شده است

۲۳
دی

( به یک تعبیر )

حوزه ها یا بخش های اصولی انسان شناسی  و مردم شناسی عبارتند از :

روشهای مردم شناسی ، معرفت شناسی ، و تاریخ این رشته

انسان شناسی خانواده و خویشاوندی

انسان شناسی سیاسی و اقتصادی

انسان شناسی زیبائی ( هنر )

مردم شناسی ، علوم عامٌه ( طبابت عامٌه ، گیاهشناسی عامٌه ، فناوری عامٌه )

انسانشناسی روانی و مردم شناسی روانشناختی

انسانشناسی زیستشناختی و جسمانی

 اصول انسانشناسی و مردم شناسی ، روشهای مردم شناسی ، فلسفه علمی انسانشناسی ، تاریخ مردم شناسی ، انسانشناسی خانواده و خویشاوندی ، انسانشناسی سیاسی و اقتصادی ، انسانشناسی هنر و موسیقی ، مردم شناسی علوم عامٌه ، انسانشناسی روانشناختی ، انسانشناسی جسمانی


  • علیرضا آیت اللهی