انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انسان شناسی اقتصادی» ثبت شده است

۰۲
مهر


تعریف مردم شناسی


مطالعه ی مجموعه ی مشخصات هرمردم ( طایفه ) ؛ به منظور ترسیم خطوط اصلی ساختارها و تحولات جامعه های بشری .

مردم شناسی که در قرن هجدهم به وجود آمده است به شاخه های زیر تقسیم می شود :

- انسان شناسی فرهنگی

- انسان شناسی اقتصادی

- انسان شناسی سیاسی

- انسان شناسی اجتماعی


منبع :


Définitions : ethnologie - Dictionnaire de français Larousse

www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ethnologie/31415


  • علیرضا آیت اللهی