انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مردم شناسی» ثبت شده است

۰۳
مهر


امور و موضوع های انسان شناسی و مردم شناسی


موضوع های انسان شناسی و مردم شناسی عبارتند از :

- زبان ، چه تصویری و چه نوشتاری  و چه حرکتی ، با حرکت دست و سر و... ایماء و اشاره ، و...

- آئین های مُرده کشی یا به اصطلاح عموم مردم آئین های « مرده کَلاشی » که در تمام جهان اهمٌیتی خاص یافته است . 

- سیاست ها ، تدابیر ، ترفند های مردمی ، و...

- سحر و جادو که از خواندن فلان وِرد شروع می شود تا بستن بخت دیگری و...

- هنرها که هنرهای سنٌتی ، و به اصطلاح صنایع دستی را شامل می شود الی :

- ادبیات شفاهی

- فرقه های عقیدتی اگرچه عقاید خود را با برخی از اعتقادات مذهبی آمیخته باشند و بنام مذاهبی رسمی فعالیت کنند

- عادات و آداب و رسوم

- خویشاوندی ، سلسله نسب ، روابط خویشاوندی ، ایلات و عشایر و...

- بوم و مسکن

- فنون صنفی در ارتباط باجسم انسان

- ابزار کار و زندگی

- یادبود ها

- حساب – کتاب کردن های سنٌتی

- نمایش ها و معرکه هائی که بیشتر در فضای آزاد صورت می گیرند


در مطالعه ی تمام این موضوعات ، به خصوص در غرب ، و اصولا" توسط انسانشناسان غربی در هرجای جهان که مطالعه می کنند توجٌه به تفاوت این امور در گروه مورد مطالعه ی آنان با سایر گروه ها و سایر محل ها بسیار زیاد است ؛ و عملا" حالت مطالعه ای تطبیقی به خود می گیرد .

ابتدا ، بنا به روش های مردم شناسی ، به ویژه روش های مردمنگاری ، عمل توصیف صورت می گیرد ؛ و آنگاه تحلیل موضوع با توجه به اصلاح امر یا حتی ایجاد وحدتی جهانی بین صورت دادن امر و تشکیل فرهنگ جهانی ؛ که معمولا" انگلیسی ها و آمریکائی ها و توابعشان چون استرالیا و قسمت اعظم کانادا که به زبان انگلیسی گفتگو می کنند در پی این هدف می باشند و دیگران ، مثلا" انسان شناسان کشور های اسلامی ( که غالبا" در تفرقه میان گروه های مسلمانان می کوشند ... ) می توانند در مسیر ایجاد وحدت و تحکیم وحدت بین کشور های اسلامی از این رشته استفاده کنند .

در هر حال ، به این اعتبار ، مردم شناسی شاخه ای از انسان شناسی است که به جمع آوری اطلاعات در محل می پردازد؛ و شامل نوشتار ، عکس ، تصویر نقاشی شده ، فیلم ، نُت نویسی موسیقی ها ، و جمع آوری ابزار می شود .


  • علیرضا آیت اللهی
۳۰
شهریور

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است :


 تعریف


  • مطالعه انسان و گروه های انسانی

  • مطالعه ی انسان به طور کلٌی ؛ از همه ی جوانب و مشغولیت های وی

  • نظریه ای که انسان را محور تمام مشغولیت های وی قرار می دهد

 

انسان شناسی شعبه ای از علوم انسانی است که انسان را از همه جوانب ، یعنی هم جوانب فیزیکی ( آناتومیکی ، مورفولوژیکی ، فیزیولوژیکی ، تحول و تکامل ، و.... ) و هم جوانب اجتماعی و فرهنگی ( اجتماعی ، فرهنگی ، رفتاری ، جغرافیائی ، و.... ) ، مورد مطالعه قرار می دهد .

پس به مفهوم وسیعِ این اصطلاح :

انسان شناسی به مجموعه ای از تمام علوم مربوط به مطالعه انسان از جوانب مختلف گفته می شود .

ما اصلِ مندرجات این سایت را بر انتشارات « انجمن بین المللی علوم انسانشناختی و مردم شناختی » قرار داده ایم .

این انجمن ، در مطالعات انسانشناختی چهار شاخه ی اصلی قائل شده است :

-       انسان شنا سی اجتماعی و فرهنگی

-       باستان شناسی و دیرینه شناسی

-       انسانشناسی بیولوژیکی ( سابقا" : انسان شناسی جسمانی )

-       زبان شناسی

نویسنده حاضر چون بیشتر در فرانسه تحصیل کرده است و در آن کشور انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی را مردم شناسی می نامند بیشتر به این شاخه و تحت عنوان مردم شناسی می پردازد .

  • علیرضا آیت اللهی