انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انسانشناسی سیاسی و اقتصادی» ثبت شده است

۲۳
ارديبهشت


مردم شناسی چیست ؟


مطالعه ی مجموعه ی مشخصات یک اجتماع به منظور ترسیم خطوط اساسی ساختار و تحوٌل جامعه ها .

مردم شناسی که از قرن هیجدهم میلادی تحت این عنوان مطرح شده است خود به چند شاخه اساسی تقسیم می شود :

- انسانشناسی زیستی

- انسانشناسی فرهنگی

- انسانشناسی اقتصادی

- انسانشناسی سیاسی

- انسانشناسی اجتماعی

مآ خذ :

www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ethnologie/31415


  • علیرضا آیت اللهی
۲۳
دی

( به یک تعبیر )

حوزه ها یا بخش های اصولی انسان شناسی  و مردم شناسی عبارتند از :

روشهای مردم شناسی ، معرفت شناسی ، و تاریخ این رشته

انسان شناسی خانواده و خویشاوندی

انسان شناسی سیاسی و اقتصادی

انسان شناسی زیبائی ( هنر )

مردم شناسی ، علوم عامٌه ( طبابت عامٌه ، گیاهشناسی عامٌه ، فناوری عامٌه )

انسانشناسی روانی و مردم شناسی روانشناختی

انسانشناسی زیستشناختی و جسمانی

 اصول انسانشناسی و مردم شناسی ، روشهای مردم شناسی ، فلسفه علمی انسانشناسی ، تاریخ مردم شناسی ، انسانشناسی خانواده و خویشاوندی ، انسانشناسی سیاسی و اقتصادی ، انسانشناسی هنر و موسیقی ، مردم شناسی علوم عامٌه ، انسانشناسی روانشناختی ، انسانشناسی جسمانی


  • علیرضا آیت اللهی