انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فرقه های مذهبی و یادبود ها» ثبت شده است

۰۳
مهر


امور و موضوع های انسان شناسی و مردم شناسی


موضوع های انسان شناسی و مردم شناسی عبارتند از :

- زبان ، چه تصویری و چه نوشتاری  و چه حرکتی ، با حرکت دست و سر و... ایماء و اشاره ، و...

- آئین های مُرده کشی یا به اصطلاح عموم مردم آئین های « مرده کَلاشی » که در تمام جهان اهمٌیتی خاص یافته است . 

- سیاست ها ، تدابیر ، ترفند های مردمی ، و...

- سحر و جادو که از خواندن فلان وِرد شروع می شود تا بستن بخت دیگری و...

- هنرها که هنرهای سنٌتی ، و به اصطلاح صنایع دستی را شامل می شود الی :

- ادبیات شفاهی

- فرقه های عقیدتی اگرچه عقاید خود را با برخی از اعتقادات مذهبی آمیخته باشند و بنام مذاهبی رسمی فعالیت کنند

- عادات و آداب و رسوم

- خویشاوندی ، سلسله نسب ، روابط خویشاوندی ، ایلات و عشایر و...

- بوم و مسکن

- فنون صنفی در ارتباط باجسم انسان

- ابزار کار و زندگی

- یادبود ها

- حساب – کتاب کردن های سنٌتی

- نمایش ها و معرکه هائی که بیشتر در فضای آزاد صورت می گیرند


در مطالعه ی تمام این موضوعات ، به خصوص در غرب ، و اصولا" توسط انسانشناسان غربی در هرجای جهان که مطالعه می کنند توجٌه به تفاوت این امور در گروه مورد مطالعه ی آنان با سایر گروه ها و سایر محل ها بسیار زیاد است ؛ و عملا" حالت مطالعه ای تطبیقی به خود می گیرد .

ابتدا ، بنا به روش های مردم شناسی ، به ویژه روش های مردمنگاری ، عمل توصیف صورت می گیرد ؛ و آنگاه تحلیل موضوع با توجه به اصلاح امر یا حتی ایجاد وحدتی جهانی بین صورت دادن امر و تشکیل فرهنگ جهانی ؛ که معمولا" انگلیسی ها و آمریکائی ها و توابعشان چون استرالیا و قسمت اعظم کانادا که به زبان انگلیسی گفتگو می کنند در پی این هدف می باشند و دیگران ، مثلا" انسان شناسان کشور های اسلامی ( که غالبا" در تفرقه میان گروه های مسلمانان می کوشند ... ) می توانند در مسیر ایجاد وحدت و تحکیم وحدت بین کشور های اسلامی از این رشته استفاده کنند .

در هر حال ، به این اعتبار ، مردم شناسی شاخه ای از انسان شناسی است که به جمع آوری اطلاعات در محل می پردازد؛ و شامل نوشتار ، عکس ، تصویر نقاشی شده ، فیلم ، نُت نویسی موسیقی ها ، و جمع آوری ابزار می شود .


  • علیرضا آیت اللهی