انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است ؟

اصول انسان شناسی و مردم شناسی نظری

این سایت به اصول نظری انسان شناسی و مردم شناسی با توجه به تاریخ و تحول آن از دهه 1340 در ایران می پردازد .

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علوم انسانی» ثبت شده است

۳۰
شهریور

انسان شناسی چیست ؟ و مردم شناسی کدام است :


 تعریف


  • مطالعه انسان و گروه های انسانی

  • مطالعه ی انسان به طور کلٌی ؛ از همه ی جوانب و مشغولیت های وی

  • نظریه ای که انسان را محور تمام مشغولیت های وی قرار می دهد

 

انسان شناسی شعبه ای از علوم انسانی است که انسان را از همه جوانب ، یعنی هم جوانب فیزیکی ( آناتومیکی ، مورفولوژیکی ، فیزیولوژیکی ، تحول و تکامل ، و.... ) و هم جوانب اجتماعی و فرهنگی ( اجتماعی ، فرهنگی ، رفتاری ، جغرافیائی ، و.... ) ، مورد مطالعه قرار می دهد .

پس به مفهوم وسیعِ این اصطلاح :

انسان شناسی به مجموعه ای از تمام علوم مربوط به مطالعه انسان از جوانب مختلف گفته می شود .

ما اصلِ مندرجات این سایت را بر انتشارات « انجمن بین المللی علوم انسانشناختی و مردم شناختی » قرار داده ایم .

این انجمن ، در مطالعات انسانشناختی چهار شاخه ی اصلی قائل شده است :

-       انسان شنا سی اجتماعی و فرهنگی

-       باستان شناسی و دیرینه شناسی

-       انسانشناسی بیولوژیکی ( سابقا" : انسان شناسی جسمانی )

-       زبان شناسی

نویسنده حاضر چون بیشتر در فرانسه تحصیل کرده است و در آن کشور انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی را مردم شناسی می نامند بیشتر به این شاخه و تحت عنوان مردم شناسی می پردازد .

  • علیرضا آیت اللهی